Wielomilionowa kara dla Banku Millenium!

31 stycznia, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych przez banki jest prawnie zakazane. Przekonały się o tym wszystkie instytucje finansowe, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich na podstawie wadliwie sporządzonych umów. Podobne konsekwencje niesienie ze sobą wprowadzanie w błąd klientów – odczuł to dotkliwie Bank Millenium.

Niedozwolone klauzule umowne

Wszystkie umowy, które są stosowane w odniesieniu do polskich klientów muszą być zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Jeśli tak nie będzie, źle skonstruowane postanowienia nie będą po prostu obowiązywały. To jednak nie jedyna konsekwencja wadliwej umowy.

Klauzule abuzywne, bo tak określamy niedozwolone postanowienia umowne, mogą spowodować nieważność całego zobowiązania. Będzie tak szczególnie wtedy, gdy zły zapis był jednym z podstawowych uzgodnień pomiędzy stronami. 

Warto także wspomnieć, że konstruktor wadliwej umowy może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej strony zobowiązania.

Wadliwe umowy kredytowe Banku Millenium

Niedozwolone zapisy umowne pojawiały się bardzo często w umowach, na podstawie których udzielano kredytów we frankach szwajcarskich. Jak się okazuje nie jest to jedyne przewinienie, którego dopuścili się polscy kredytodawcy.

Bank Millenium wprowadzał swoich klientów w błąd, skutkiem czego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na niego ogromną karę finansową. 

Cała sprawa dotyczyła zniechęcania frankowiczów, którzy skorzystali z oferty banku do tego, aby kwestionować przed sądem wadliwe umowy kredytowe. Bank Millenium stosował przy kredytach szwajcarskich niedozwolone postanowienia umowne, które trafiły do rejestru klauzul abuzywnych.

W związku z wyrokiem TSUE, który umożliwia frankowiczom unieważnienie takich zapisów, klienci Banku Millenium entuzjastycznie zareagowali na tę możliwość. Problem jednak w tym, że kontaktując się z bankiem otrzymywali informację zniechęcającą ich do podjęcia właściwych kroków prawnych w tej sprawie.

UKOiK i kary za nadużycia bankowe

W ostateczności sprawa trafiła przed oblicze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według Prezesa UOKiK Naszym zdaniem, wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który zawarł z nim umowę i ma w niej takie postanowienie, może dochodzić swoich praw. Taka klauzula nie wiąże konsumentów już od chwili zawarcia umowy. Odpowiedzi udzielane przez bank mogły zniechęcać klientów do dochodzenia roszczeń”.

Bank Millenium został ukarany 20 milionową karą finansową, wniósł jednak odwołanie od tej decyzji. Cała sprawa rozpoczęła się w 2018 roku, jednak swój finał znalazła dopiero 2 lata później. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie uwzględnił odwołania banku i podtrzymał decyzję wydaną przez UOKiK. Kredytodawca będzie musiał zapłacić więc nałożoną na niego wcześniej karę. 

Warto podkreślić, że ujawnienie niedozwolonych klauzul w jakiejkolwiek umowie daje jej stronom prawo do podważenia części lub całości danego zobowiązania. Jednocześnie żadna ze stron nie może uniemożliwiać drugiej dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Takie zachowanie jest sprzeczne nie tylko z zasadami współżycia społecznego, ale także i obowiązującym prawem. 

Źródło:

Getin Noble Bank i kredyty we frankach szwajcarskich

Coraz większa liczba banków w Polsce zmaga lub będzie zmagała się z pozwami dotyczącymi unieważniania całości lub części kredytów frankowych. Wszystko dzięki wyrokowi TSUE, który …

Czytaj →

Ostateczne rozstrzygnięcie ws. kredytu frankowego Dziubaków?

Sprawa Państwa Dziubaków przyczyniła się do nagłośnienia problemu z wadliwymi umowami dotyczącymi kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Korzystny dla kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej …

Czytaj →

Ważny wyrok Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych

Sprawy kredytów frankowych w Polsce z tygodnia na tydzień stają się coraz bardziej interesujące. Jak się okazuje październikowy wyrok TSUE był tylko wstępem do składania …

Czytaj →

Liczba spraw frankowych w polskich sądach

Możliwość unieważnienia całości lub części umowy o kredyt we frankach szwajcarskich spowodowała, że Polacy coraz częściej decydują się na zakładanie tego rodzaju spraw przed polskimi …

Czytaj →