Ważny wyrok Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych

8 listopada, 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sprawy kredytów frankowych w Polsce z tygodnia na tydzień stają się coraz bardziej interesujące. Jak się okazuje październikowy wyrok TSUE był tylko wstępem do składania pozwów przeciwko bankom, które decydowały się na udzielanie tego rodzaju kredytów. W sprawę włączył się także Sąd Najwyższy.

Unieważnienie kredytu frankowego

Przypomnijmy, że niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z 3 października 2019 r., sygn. akt C-260/18) otworzył drogę do unieważniania umów kredytowych w zasadzie dla wszystkich polskich frankowiczów. Zgodnie z tym orzeczeniem, zawyżanie rat kredytu w oparciu o zmienny kurs franka szwajcarskiego jest niezgodny z prawem, a to daje podstawę do unieważniania albo całości albo odpowiedniej części umów zawartych z kredytodawcami.

Frankowicze coraz częściej decydują się na walkę w sądzie – wyrok TSUE nie stanowi bowiem bezpośredniej podstawy dochodzenia roszczeń od kredytodawcy, jest jednak silnym argumentem, nierzadko przesądzającym o wygranej. Unieważnienie kredytu frankowego oznacza w praktyce konieczność zwrotu pieniędzy kredytobiorcom wraz z należnymi odsetkami oraz odszkodowaniem. 

Sąd Najwyższy i kredyty frankowe

Okazuje się, że sądy powszechne dosyć chętnie przyznają rację kredytobiorcom frankowym i zasądzają na ich rzecz naprawdę spore kwoty pieniężne. Zaznaczmy jednak, że dzieje się tak dopiero od czasu wydania wspomnianego już wcześniej wyroku TSUE. Przed październikiem 2019 r. sądy orzekały w tej kwestii bardzo różnie.

Tak też było w sprawie o sygn. akt IV CSK 13/19, w której Sąd Najwyższy wydał wyrok 7 listopada 2019 r. Dopiero skarga kasacyjna skierowana do SN umożliwiła małżeństwu kredytobiorców wygranie całej batalii z bankiem. W niższych instancjach żądania kredytobiorców były po prostu oddalane – sądy uznawały, że banki miały prawo zawyżać raty kredytowe w oparciu o zmieniający się kurs franka szwajcarskiego (co, jak już wiemy jest niezgodne z prawem).

Sąd Najwyższy w najświeższym wyroku wyraźnie zaznacza, że niedozwolone postanowienia umowne w umowach kredytowych nie mogą być zastępowane innymi zapisami – a tego chcą najczęściej kredytodawcy. Banki obawiając się swojej odpowiedzialność za sporządzenie nieważnej umowy, zachęcają swoich klientów do aneksowania kontraktów – co jak podkreśla SN nie jest prawnie dopuszczalne w tych sytuacjach.

Wyrok TSUE ma olbrzymie znaczenie dla frankowiczów

SN w uzasadnieniu swojego stanowiska zaznaczył, że przed orzeczeniem TSUE wiele polskich sądów mylnie interpretowało przepisy i tym samym oddało pozwy frankowiczów. Ostatecznie zawyżanie rat kredytu w oparciu o zmienny kurs walutowy jest niedopuszczalne. 

Co jednak w sytuacji, gdy kredytobiorca zdecydował się na podpisanie aneksu, którego celem była podmiana nieważnego zapisu w umowie kredytowej? Zasadniczo cały aneks jest w takim przypadku nieważny – nie ma żadnej mocy obowiązującej. Jeśli aneks odnosi się do innych zapisów umownych, które są uważane za ważne, to w tej części będzie skuteczny. Podmiana nieważnych klauzul w kontrakcie nie wchodzi zatem w ogóle w grę.

Sąd Najwyższy wskazuje, że mamy wówczas dwa rozwiązania:

  • jeśli aneks ważny w pozostałej części to mamy do czynienia z kredytem złotowym z oprocentowaniem LIBOR,
  • jeśli cały aneks jest nieważny, co spowoduje, że następuje powrót do stanu sprzed podpisania aneksów, czyli spłatę kredytu w złotych z oprocentowaniem WIBOR.

Źródło:

Pytania prejudycjalne do TSUE ws. kredytów frankowych

Sprawy kredytów frankowych w Polsce nabierają tempa. Co prawda istnieje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który otworzył drzwi wielu niezadowolonym frankowiczom, jednak nie oznacza to …

Czytaj →

Getin Noble Bank i kredyty we frankach szwajcarskich

Coraz większa liczba banków w Polsce zmaga lub będzie zmagała się z pozwami dotyczącymi unieważniania całości lub części kredytów frankowych. Wszystko dzięki wyrokowi TSUE, który …

Czytaj →

Szczeciński sąd popiera frankowiczów

Liczba spraw sądowych polskich frankowiczów z miesiąca na miesiąc ulega powiększeniu. Wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko korzystny wyrok TSUE dla wszystkich kredytobiorców …

Czytaj →

Wyłączanie sędziów w sprawach o kredyty frankowe

Październikowy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych otworzył naprawdę ciekawe możliwości dla wielu Polaków. Orzeczenie to daje bowiem podstawę do żądania unieważnienia całości lub części …

Czytaj →