Szczeciński sąd popiera frankowiczów

1 marca, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Liczba spraw sądowych polskich frankowiczów z miesiąca na miesiąc ulega powiększeniu. Wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko korzystny wyrok TSUE dla wszystkich kredytobiorców frankowych, ale także duża przychylność naszych krajowych sędziów. Kolejny sąd orzekł o nieważności umowy kredytowej – sprawa jest o tyle istotna, że chodzi o Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Dwuinstancyjność spraw sądowych

Zacznijmy od tego, że każda sprawa sądowa może być przeprowadzona w dwóch instancjach. Pierwsza służy inicjacji sprawy i uzyskaniu wyroku, druga jest nieobowiązkowa i pojawia się tylko wtedy, gdy jedna lub dwie strony postępowania zdecydują się zaskarżyć wydany w I instancji wyrok.

Sądami II instancji są sądy okręgowe (rozpatrujące odwołania od wyroków sądów rejonowych) lub sądy apelacyjne (rozpatrujące odwołania od wyroków sądów okręgowych). W przypadku spraw frankowiczów zdecydowana większość spraw, jeśli nie wszystkie, toczy się w I instancji przed sądami okręgowymi (decyduje o tym wartość przedmiotu sporu, która nierzadko przekracza kwotę 75 000 zł).

Wyrok w I instancji nie kończy postępowania

Uzyskanie korzystanego wyroku przed sądem I instancji nie oznacza definitywnego zakończenia sprawy – dotyczy to także możliwości unieważnienia umowy kredytowej. Każda ze stron dysponuje bowiem prawem do złożenia apelacji od wydanego orzeczenia, nawet jeśli nie zgadza się z nim tylko w małej części.

Tak właśnie wyglądała sprawa pochodząca z obszaru szczecińskiej apelacji. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok, który w całości unieważnia umowę kredytową zaciągniętą we frankach szwajcarskich. 

Zdaniem Sądu orzekającego wpływ na przedmiotowe rozstrzygnięcie miały aż 3 czynniki:

  1. przedmiotowa umowa kredytu była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, ponieważ powodowała nierówność jej stron (bank posiadał większe uprawnienia, niż kredytobiorcy),
  2. zapisy umowne regulujące zasady indeksacji kredytu (określania wartości poszczególnych rat) były sprzeczne z obowiązującym prawem i przez to musiały być uznane za niedozwolone (podobnie jak miało to miejsce w sprawie kredytu frankowego Państwa Dziubaków i wyroku TSUE),
  3. bank udzielający kredytu nie dopełnił obowiązków informacyjnych względem swoich klientów i nie poinformował ich o możliwości zwiększenia wartości kredytu i dokładanych zasadach naliczania wartości poszczególnych rat kredytowych.

Sąd ma możliwość unieważnienia umowy kredytowej

Sąd ma możliwość stwierdzenia nieważności każdej umowy – pod warunkiem, że co najmniej jedna z jej stron złoży ku temu stosowny pozew. Sąd Okręgowy unieważnił w całości umowę kredytu frankowego pokazując, że zgadza się z argumentacją TSUE.

W uzasadnieniu swojego stanowiska podkreślił, że bank stosował niejasne zasady ustalania wartości kredytu narażając konsumentów na spore straty finansowe. Jeśli przedmiotowy wyrok się uprawomocni frankowicze zyskają ok. 500 000 zł w stosunku do kwoty, której zapłaty oczekuje od nich bank.

Wyrok co prawda jest jeszcze nieprawomocny, jednak wiele wskazuje na to, że nawet potencjalna apelacja nie powinna zaszkodzić frankowiczom. Bank ma możliwość odwołania się od wydanego orzeczenia do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, biorąc jednak argumentację Sądu Okręgowego bardzo ciężko będzie mu znaleźć argumenty na obronę swojego stanowiska. Apelacja może jednak skutecznie przedłużyć uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego.

W praktyce oznacza to, że frankowicze, którzy uzyskali korzystne dla siebie rozstrzygnięcie nie mogą jeszcze cieszyć się wygraną. Umowa kredytowa będzie ważna tak długo, jak długo będzie trwało postępowanie sądowe i nie zostanie wydany prawomocny wyrok. 

Według prawników oparcie rozstrzygnięcia na 3 różnych podstawach prawnych daje frankowiczom dużą nadzieję – ewentualne apelacja ze strony banku nie ma więc dużych szans na sukces.

Źródło:

Kredyty frankowe są coraz droższe

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich oznaczał dobry interes. Problem pojawił się wraz z wahaniami kursów walut, które doprowadziły do wzrostu wysokości …

Czytaj →

Ostateczne rozstrzygnięcie ws. kredytu frankowego Dziubaków?

Sprawa Państwa Dziubaków przyczyniła się do nagłośnienia problemu z wadliwymi umowami dotyczącymi kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Korzystny dla kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej …

Czytaj →

Gigantyczne odszkodowanie dla frankowiczów we Francji

Sprawy kredytów frankowych nie dotyczą wyłącznie Polaków. Okazuje się, że problem z wadliwymi umowami pojawia się także w innych krajach Europy. Dzięki wyrokowi TSUE unieważnienie …

Czytaj →

Frankowcy będą musieli zapłacić podatek

Sprawy kredytów frankowych bazują w zdecydowanej większości przypadków na nieodpowiednich zasadach ustalania wysokości poszczególnych rat kredytowych. Wyrok TSUE z października 2019 r. wskazał, że różnicowanie …

Czytaj →