Reakcja banków na wyrok TSUE ws. kredytów frankowych

18 listopada, 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Od wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów frankowych minęło już trochę czasu. Orzeczenie spowodowało wzrost ilości spraw sądowych wytaczanych w Polsce przeciwko kredytodawcom frankowym. W związku z tym banki obrały strategię, która ma zniechęcić kredytobiorców do podejmowania jakichkolwiek działań w tym zakresie.

Unieważnienie umowy o kredyt frankowy

Dzięki wyrokowi TSUE polscy kredytobiorcy zyskali możliwość unieważnienia całości lub części zapisów umownych, które stosowane były w umowach o kredyt we frankach szwajcarskich. W praktyce oznacza to poważne straty dla banków – ich klienci mogą bowiem żądać zwrotu wszystkich niesłusznie zawyżanych i pobieranych rat kredytowych, mają także możliwość wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. 

Jak pokazuje praktyka, sądy przychylnie rozpatrują żądania kredytobiorców – co z oczywistych względów nie podoba się bankom. Kredytodawcy postanowili więc inaczej podejść do całej sprawy.

Banki informują kredytobiorców

Główną linią obrony banków, które pozywane są w sprawach kredytów frankowych jest podniesienie zarzutu zwrotu opłaty za udostępnienie środków pieniężnych. 

Jeśli dojdzie do unieważnienia umowy kredytowej przyjmuje się, że tak naprawdę nigdy nie została zawarta. Bank będzie musiał zwrócić wszystko to, co wpłacił mu do tej pory kredytobiorca, wraz z należnymi odsetkami oraz ewentualnym odszkodowaniem za wadliwie sporządzoną umowę.

Banki co prawda są gotowe unieważniać swoje umowy, jednak od razu informują, że w tej samej chwili będą wysyłały wobec swoich klientów żądania zapłaty. Kredytodawcy opierają się na tzw. wynagrodzeniu za udostępnienie kapitału – środków pieniężnych tuż po zawarciu umowy kredytowej. 

Całym problem tkwi jednak w tym, że każdy bank samodzielnie ustala wysokość takich opłat, nie ma przy tym żadnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Teoretycznie może być tak, że w danej sprawie kredytobiorca wygra sprawę przed sądem, ostatecznie przyjdzie mu jednak zapłacić dużo więcej, niż sam zyska (bank zażąda dla siebie wynagrodzenia za udostępnienie kredytu, które przewyższy wysokość odszkodowania czy zwróconych rat kredytowych).

Banki chcąc zabezpieczyć się przed wzrastającą liczbą pozwów, już teraz rozsyłają informacje do swoich klientów, którzy zaciągali kredyty we frankach szwajcarskich. Jeśli zdecydują się na założenie sprawy sądowej, muszą liczyć się z roszczeniem zwrotnym kredytodawcy. 

Sprawa Państwa Dziubaków i kredyt we frankach

Sprawa unieważniania kredytów frankowych tak naprawdę pojawiła się na skutek działania państwa Dziubaków – to oni uzyskali wyrok TSUE, który umożliwił im dalszą walkę przed polskimi sądami. 

Pomimo pozytywnego obrotu sprawy „w mediach powtarzała się informacja, że Raiffeisen może się domagać od państwa Dziubaków 800 tys. zł – bardzo dużo, gdy wziąć pod uwagę, że zaciągnęli kredyt na 400 tys. zł i spłacili 220 tys., a do spłaty wciąż pozostało im aż 520 tys. zł. Bank przekonywał później, że w rzeczywistości chodzi o mniejszą kwotę”.

Prawnicy reprezentujący frankowiczów zgodnie podkreślają, że banki nie mają podstaw prawnych do żądania tego rodzaju opłat. Wysyłanie informacji do klientów, którzy zastanawiają się nad założeniem pozwu ma być natomiast straszakiem, który zabezpieczy kredytodawców przed odpowiedzialnością finansową. 

Źródło:

Frankowcy będą musieli zapłacić podatek

Sprawy kredytów frankowych bazują w zdecydowanej większości przypadków na nieodpowiednich zasadach ustalania wysokości poszczególnych rat kredytowych. Wyrok TSUE z października 2019 r. wskazał, że różnicowanie …

Czytaj →

Kancelarie odszkodowawcze a sprawa kredytów frankowych

Sprawy unieważniania kredytów frankowych oraz żądania sporych odszkodowań za wadliwe umowy kredytowe nabierają tempa z każdym miesiącem. Coraz więcej kredytobiorców decyduje się na składanie pozwów …

Czytaj →

Kredyty frankowe i krytyka byłego prezesa Raiffeisen Bank

Sprawy kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich nabierają coraz większego rozpędu. Dzięki wyrokowi TSUE ogromna liczba Polaków zyskała narzędzie do skutecznego ubiegania się o zwrot zawyżonych …

Czytaj →

Serbia i Chorwacja odpowiedzią na polski problem frankowiczów

Problem z kredytami udzielanymi we frankach szwajcarskich dotyczy nie tylko polskich konsumentów. Wiele krajów Europy boryka się z trudnościami finansowymi, które spowodowały wadliwe umowy kredytowe. …

Czytaj →