Pytania prejudycjalne do TSUE ws. kredytów frankowych

28 stycznia, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sprawy kredytów frankowych w Polsce nabierają tempa. Co prawda istnieje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który otworzył drzwi wielu niezadowolonym frankowiczom, jednak nie oznacza to definitywne zakończenie postępowania przed europejskim wymiarem sprawiedliwości. Już teraz polskie sądy kierują pytania prejudycjalne do TSUE – mają bowiem problem z nowymi pomysłami banków.

Czym są pytania prejudycjalne?

Rozpoznawanie spraw sądowych nie jest prostym zadaniem, szczególnie jeśli w grę wchodzą przepisy unijne. Aby przeciwdziałać takim problemom powołano do życia instytucję pytań prejudycjalnych, które kierowane są przez sądy państw członkowskich bezpośrednio do TSUE. 

Przedmiotem pytań prejudycjalnych jest sposób wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. Okazuje się, że w przypadku spraw frankowiczów jest to ważne zagadnienie.

Czego dotyczą pytania do TSUE o kredyt we frankach szwajcarskich?

Wątpliwości polskich sądów dotyczą możliwości zawierania aneksów do wadliwych umów kredytowych we frankach szwajcarskich. Na chwilę obecną toczy się bardzo duża ilość spraw mających na celu unieważnienie całości lub części tego rodzaju zobowiązań.

Wyrok TSUE jest podstawą do żądania unieważnienia kredytu frankowego, z drugiej jednak strony banki chcąc uniknąć strat finansowych, oferują ugody sądowe, których celem jest usunięcie wadliwych zapisów umownych, tak by udzielony kredyt nie został uznany za nieważny.

Co prawda aneksy do umów są prawnie dozwolone, jednak na gruncie sprawy frankowiczów sądy nie wiedzą czy ich zastosowanie jest naprawdę dopuszczalne. 

Sąd Okręgowy w Gdańsku powziął poważne wątpliwości w tej sprawie i zawiesił toczące się postępowania. Skierował jednocześnie pytania prejudycjalne do TSUE – dotyczą przede wszystkim kwestii aneksowania umów kredytowych, które niweczą niedozwolone postępowanie umowne oraz konieczności informowania kredytobiorców o ryzyku pozwania ze strony banku (za korzystanie latami z kapitału). 

Czy pytania sądowe to dobra wiadomość dla frankowiczów?

Część prawników ma spore wątpliwości czy pytania do TSUE to dobre rozwiązanie dla frankowiczów. Pytania przesyłane przez polskie sądy dosyć często zawierają jednoznaczne tezy, które sugerują odpowiedź dla TSUE. Dodajmy, że proponowane rozwiązanie nie jest korzystne dla kredytobiorców.

Nie bez znaczenie pozostaje także czas na udzielenie odpowiedzi przez TSUE – do tego momentu, postępowania toczące się przed polskimi sądami są zawieszone i nie można podejmować w nich żadnych czynności procesowych. Zdaniem ekspertów wydłuży to znacząco czas rozpatrzenia całej sprawy. Z drugiej strony nasze krajowe sądy uważają, że TSUE udzieli odpowiedzi dosyć szybko.

Co ciekawe, przedłużanie postępowań sądowych leży w interesie banków. Im dłużej będzie trwała sprawa przed sądem, tym większą ilość rat za kredyt będą musieli spłacać konsumenci. Do czasu uprawomocnienia się ewentualnego wyroku wydanego na korzyść kredytobiorcy, musi on spłacać swoje zobowiązanie zgodnie z obowiązującą go umową. 

Dodajmy, że składanie pytań prejudycjalnych nie jest obowiązkowe – każdorazowo decyzję w tej kwestii podejmuje sąd rozpatrujący daną sprawę. Warto także podkreślić, że odpowiedź TSUE dla jednego sądu nie jest wiążąca dla innych sądów w naszym kraju.  

Źródło:

Banki szykują się do wypłacania odszkodowań frankowiczom?

Powiększająca się liczba postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych sprawia, że banki coraz realniej biorą pod uwagę pojawienie się negatywnego scenariusza, w którym dojdzie do …

Czytaj →

Koronawirus i sprawy frankowiczów

Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie ma niebagatelny wpływ na światowe gospodarki, widać to m.in. po cenach paliw, skaczących kursach walut oraz niestabilnej giełdzie papierów wartościowych. …

Czytaj →

Czy banki mają prawo do odszkodowania za unieważnienie umowy frankowej?

Coraz większa liczba kredytobiorców frankowych w Polsce decyduje się na zakładanie spraw sądowych przeciwko bankom. Dzięki wyrokowi TSUE mają spore szanse na unieważnienie wadliwych umów. …

Czytaj →

Gigantyczne odszkodowanie dla frankowiczów we Francji

Sprawy kredytów frankowych nie dotyczą wyłącznie Polaków. Okazuje się, że problem z wadliwymi umowami pojawia się także w innych krajach Europy. Dzięki wyrokowi TSUE unieważnienie …

Czytaj →