Pomoc Frankowiczom

Frankowicze mogą skutecznie dochodzić swoich praw przed sądem i domagać się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Problem jednak w tym, że ich przeciwnik dysponuje potężnymi możliwościami prawnymi. Co zatem powinien zrobić kredytobiorca, który decyduje się na walkę z bankiem? Musi oczywiście znaleźć właściwą pomoc.

Uprawnienia frankowiczów

Możliwość unieważnienia całości lub części kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich pojawiła się dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r.

W obecnej chwili kredytobiorcy mogą:

  • żądać unieważnienia całości lub części umowy kredytowej na drodze postępowania sądowego,
  • żądać zwrotu zawyżonych rat kredytowych, odsetek oraz stosownego odszkodowania – tylko w przypadku wygranej przed sądem,
  • zawrzeć ugodę z kredytodawcą i zmienić wadliwe zapisy umowne bez konieczności zakładania sprawy sądowej,
  • pozostać przy dotychczasowej umowie i spłacać kredyt na starych warunkach.

Tak naprawdę trzy pierwsze opcje modyfikują dotychczasowy sposób regulowania zobowiązania kredytowego, w przypadku ostatniej możliwości frankowicz nie potrzebuje żadnej pomocy (nie dochodzi wówczas do jakiejkolwiek zmiany jego zobowiązania). 

Pomoc prawna przy założeniu sprawy sądowej

Decyzja o złożeniu pozwu o stwierdzenie nieważności lub części umowy wymaga wiedzy i doświadczenia prawnego. Bank będzie występował wówczas w roli pozwanego, więc możemy być pewni, że skorzysta ze wsparcia swoich prawników.

Założenie i poprowadzenie sprawy sądowej w omawianym przypadku powoduje w zasadzie konieczność skorzystania z pomocy kancelarii prawnej. Na rynku funkcjonuje ich naprawdę sporo, warto więc wybrać tę, która specjalizuje się w tego rodzaju sprawach.

Co jednak jeśli frankowicz chce założyć sprawę sądową, jednak nie stać go na prawnika?

W takim przypadku może oczywiście samodzielnie złożyć pozew w sprawie lub skorzystać z możliwości ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Taka możliwość pojawia się jednak tylko wtedy, gdy powód zostanie zwolniony z kosztów sądowych w całości lub w części – będzie to możliwe, gdy wykażemy przed sądem brak możliwości poniesienia opłat związanych z danym postępowaniem ze względu na ryzyko uszczerbku majątkowego dla siebie lub najbliższych członków rodziny.

Jeśli wykażemy, że nie stać nas na opłacenie wspomnianych kosztów, sąd przychyli się do naszej prośby i unikniemy opłat (m.in. opłaty za wniesiony pozew). W tym przypadku będziemy mogli zawnioskować o adwokata lub radcę prawnego z urzędu, który pomoże nam poprowadzić całą sprawę i będzie reprezentował nas na sali sądowej.

Pomoc prawna przy zawieraniu ugody z bankiem

Pomoc prawna może okazać się niezbędna także wtedy, gdy frankowicz zdecyduje się zawrzeć ugodę ze swoim kredytodawcą. Co prawda nie dochodzi wówczas do postępowania sądowego, jednak banki samodzielnie przygotowują zmiany umowy – jeśli kredytobiorca nie jest biegły w przepisach, ryzykuje podpisaniem aneksu, który zadziała na jego niekorzyść.

Obecność prawnika przy podpisywaniu zmiany umowy nie jest konieczna, warto jednak pomyśleć o tym rozwiązaniu, gdy bank zaproponuje nam jakąkolwiek formę ugody.

Każda propozycja powinna być dokładnie przemyślana – pamiętajmy, że ugoda powinna być podpisana dopiero po dokładnym zaznajomieniu się z jej treścią. Oferta banku powinna być skonsultowana z prawnikiem, który przedstawi wszystkie jej zalety i ewentualne zagrożenia. 

Gdzie szukać pomocy prawnej?

Szukanie wsparcia prawnego w obecnych czasach nie jest trudne. Na rynku funkcjonuje wiele różnych kancelarii prawnych, a w internecie znajdziemy setki różnych ogłoszeń z tego zakresu. 

Sprawy frankowiczów stały się bardzo popularne w naszym kraju, co widać po zwiększającej się liczbie spraw sądowych .

Dobrym rozwiązaniem może być tutaj skorzystanie ze wsparcia kancelarii, która pomogła już innym kredytobiorcom w unieważnieniu ich zobowiązania. Co ciekawe, na rynku pojawiają się firmy specjalizujące się wyłącznie w sprawach frankowiczów – warto pomyśleć o takim rozwiązaniu. 

Pomoc prawna w omawianym zakresie nie będzie tania, z drugiej strony w przypadku wygranej kredytobiorcy uzyskują naprawdę spore korzyści finansowe. Wybór prawnika powinien więc opierać się na jego doświadczeniu i wiedzy, a nie na najtańszej cenie za oferowane usługi.