PKO i sprawy kredytów frankowych

20 marca, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sprawy sądowe, które umożliwiają unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Coraz większa liczba banków jest pozywana przez frankowiczów – bank PKO BP nie jest w tym zakresie wyjątkiem. 

Rozwiązanie kredytu frankowego – ugoda czy pozew?

W obecnej chwili mamy dwie możliwości rozwiązania problemu związanego z wadliwą umową kredytową. Strony mogą zawrzeć porozumienie, w którym zastąpią błędne zapisy umowne prawidłowymi postanowieniami albo zdecydują się na walkę przed sądem.

Część banków obawiając się realnej możliwości uzyskania odszkodowania na drodze sądowej przez kredytobiorców proponuje swoim klientom ugody. Ich podstawowym celem jest definitywne uniknięcie sprawy w sądzie – kredytobiorca zrzeka się wówczas prawa do odszkodowania i możliwości zaskarżenia zawartej umowy. Problem jednak w tym, że tego rodzaju ugody z reguły działają wyłącznie na korzyść kredytodawców (chronią interesy banków).

PKO proponuje ugody frankowiczom

Z propozycją ugody wystąpił także bank PKO BP – być może jest to odpowiedź na rosnącą liczbę spraw sądowych dotyczących kredytów udzielanych właśnie we frankach szwajcarskich. Na chwilę obecną bank ten musi się zmierzyć z ok. 1,5 tys. pozwów o unieważnienie wadliwych umów oraz wypłatę stosownego odszkodowania. Łączna wartość przedmiotów sporu to ok. 400 mln złotych. 

Groźba wzrostu spraw sądowych tego rodzaju jest naprawdę realna i nie dotyczy to tylko PKO BP. Frankowicze zmotywowani wyrokiem TSUE z października 2019 r. coraz chętniej decydują się na unieważnianie swoich umów kredytowych. Co ciekawe, wpływ na ich decyzje z pewnością wywierają korzystne wyroki polskich sądów, których liczba także zwiększa się z miesiąca na miesiąc. 

Sądy są więc przychylne stanowiskom kredytobiorców i chętnie unieważniają wadliwe umowy kredytowe. To z kolei naraża banki nie tylko na konieczność zapłaty kosztów postępowania sądowego, ale także i wysokiego odszkodowania, które staje się w zasadzie normą w tego rodzaju sprawach. Nic więc dziwnego, że PKO postanowiło zainterweniować i zmniejszyć liczbę wytaczanych przeciwko niemu spraw sądowych.

PKO zachęca do nowej ugody ws. kredytów frankowych

Oferta PKO BP ma być znacząco inna, niż ugody proponowane przez inne banki. Ugoda ma być tym razem korzystna nie tylko dla kredytodawcy, ale także i dla kredytobiorcy. Prezes PKO BP podkreśla, że jego bank zawsze dąży do porozumienia, które będzie korzystne dla obu stron.

Niestety PKO BP nie chce powiedzieć na czym dokładnie miałyby polegać proponowane przez nich ugody i czym będą różniły się od tych już obowiązujących na rynku finansowym (a których klienci nie chcą podpisywać z innymi bankami). 

Dotychczasowe propozycje ze strony innych kredytodawców skupiały się wyłącznie na zmniejszeniu wysokości przyszłych rat kredytowych, nie uwzględniając w ogóle możliwości zwrotu tych rat, których wartość została bezpodstawnie zawyżona. Z oczywistych względów takie rozwiązanie jest niechętnie przyjmowane przez frankowiczów – w przypadku wygranej przed sądem uzyskują oni bowiem zdecydowanie więcej korzyści, głównie natury finansowej. 

Czego możemy więc spodziewać się po PKO BP w zakresie ugód w sprawie kredytów frankowych? Na tę chwilę niczego nie wiemy, zaś ogólne zapewnienia prezesa banku nie zachęcają kredytobiorców do wycofywania się z pomysłu odpuszczenia sprawy sądowej. 

Źródło:

Banki szykują się do wypłacania odszkodowań frankowiczom?

Powiększająca się liczba postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych sprawia, że banki coraz realniej biorą pod uwagę pojawienie się negatywnego scenariusza, w którym dojdzie do …

Czytaj →

Wyłączanie sędziów w sprawach o kredyty frankowe

Październikowy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych otworzył naprawdę ciekawe możliwości dla wielu Polaków. Orzeczenie to daje bowiem podstawę do żądania unieważnienia całości lub części …

Czytaj →

Banki proponują ugody frankowiczom

Wyrok TSUE z października 2019 r. w sprawie polskich kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich był na tyle przełomowy, że z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba …

Czytaj →

Pytania prejudycjalne do TSUE ws. kredytów frankowych

Sprawy kredytów frankowych w Polsce nabierają tempa. Co prawda istnieje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który otworzył drzwi wielu niezadowolonym frankowiczom, jednak nie oznacza to …

Czytaj →