Ostateczne rozstrzygnięcie ws. kredytu frankowego Dziubaków?

2 lutego, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sprawa Państwa Dziubaków przyczyniła się do nagłośnienia problemu z wadliwymi umowami dotyczącymi kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Korzystny dla kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był jednak początkiem procesu sądowego. 

Możliwość unieważnienia kredytu frankowego 

Wyrok TSUE wydany w październiku 2019 roku wyraźnie wskazuje na brak możliwości uzależniania wysokości raty kredytowej od zmiennego kursu waluty szwajcarskiej. Zdecydowana większość umów kredytowych zawieranych w Polsce zawierała tego typu zapis. 

Jak się okazuje, wadliwe postanowienia umowne są podstawą do unieważnienia całego zobowiązania kredytowego. Kredytobiorcy coraz chętniej sięgają po tego typu rozwiązania i bez wahania zakładają sprawy sądowe przeciwko bankom. 

Inicjatorem całej sprawy było małżeństwo Dziubaków, które wygrało ostatecznie przed TSUE. Był to jednak dopiero początek walki – aby unieważnić swój kredyt, musieli założyć osobną sprawę przed polskim sądem, a tu jak pokazało życie nie było tak łatwo.

Polskie sądy i sprawy frankowiczów

Uzyskanie korzystnego wyroku TSUE nie załatwia całej sprawy, ani w przypadku Państwa Dziubaków, ani względem innych polskich kredytobiorców. Jeśli frankowicz chce unieważnić część lub całość swojego zobowiązania, musi skierować pozew przeciwko swojemu kredytodawcy. Dopiero prawomocny wyrok polskiego sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej jest podstawą do żądania zwrotu zawyżonych i zapłaconych już rat kredytowych. 

Krokiem milowym w sporze pomiędzy polskimi frankowiczami a bankami jest z pewnością niedawny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który unieważnił umowę kredytową Państwa Dziubaków. Co ciekawe, to właśnie ten Sąd wystosował wcześniej pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Wyrok ws. Państwa Dziubaków

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Rzecznika Prawo Obywatelskich „Sąd podzielił poparte przez Rzecznika stanowisko powodów, że indeksacja kredytu do franka szwajcarskiego i przeliczanie kursu na podstawie tabel bankowych są na gruncie tej sprawy postanowieniami niedozwolonymi (abuzywnymi). Jednocześnie po ich wyeliminowaniu nie ma możliwości dalszego trwania umowy i podlega ona unieważnieniu w całości.

Sąd oddalił natomiast powództwo w zakresie żądania zapłaty na rzecz konsumentów dotychczas wpłaconych kwot (zastosował tzw. teorię salda – oddalenie żądania zapłaty wynikało z tego, że powodowie wpłacili dotychczas na rzecz banku mniej niż otrzymali kapitału).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że jakkolwiek zgadza się z Rzecznikiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby dokonanie kompleksowego rozliczenia umowy w wydanym wyroku, to w stanie faktycznym tej sprawy nie było to możliwe”.

Zdaniem Sądu kredytodawca celowo wprowadził w błąd swoich klientów i posłużył się niedozwolonymi klauzulami umownymi. Jeśli Państwo Dziubakowie znaliby rzeczywisty rozmiar odsetek, które przyjdzie im spłacić w ramach zaciągniętego kredytu, z pewnością nie zdecydowaliby się na podpisanie umowy. 

Tak naprawdę wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocny. Zarówno kredytobiorcy, jak i bank udzielający pożyczki oczekują na sporządzenie pisemnego uzasadnienia przedmiotowego rozstrzygnięcia. Należy jednak spodziewać się, że kredytodawca złoży apelację, chcąc podważyć wydane rozstrzygnięcie.

Sprawa Państwa Dziubaków nie znalazła więc ostatecznego rozstrzygnięcia. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę spraw tego rodzaju oraz przeciążenie polskich sądów, nieprędko poznamy finalny wyrok. 

Liczba spraw frankowych w polskich sądach

Możliwość unieważnienia całości lub części umowy o kredyt we frankach szwajcarskich spowodowała, że Polacy coraz częściej decydują się na zakładanie tego rodzaju spraw przed polskimi …

Czytaj →

Serbia i Chorwacja odpowiedzią na polski problem frankowiczów

Problem z kredytami udzielanymi we frankach szwajcarskich dotyczy nie tylko polskich konsumentów. Wiele krajów Europy boryka się z trudnościami finansowymi, które spowodowały wadliwe umowy kredytowe. …

Czytaj →

Jeden argument wystarczy, aby unieważnić umowę frankową

Unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich jest możliwe w oparciu o październikowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak naprawdę decydując się na założenie sprawy …

Czytaj →

Pytania prejudycjalne do TSUE ws. kredytów frankowych

Sprawy kredytów frankowych w Polsce nabierają tempa. Co prawda istnieje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który otworzył drzwi wielu niezadowolonym frankowiczom, jednak nie oznacza to …

Czytaj →