Odpowiedź banków na pozwy frankowiczów

8 listopada, 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Październikowy wyrok TSUE narobił sporego zamieszania na rynku kredytów frankowych. Wszystko przez możliwość zakładania spraw sądowych, dzięki którym frankowicze mogą żądać unieważnienia całości albo części swoich umów. Dla kredytobiorców oznacza to spore szanse na odzyskanie utraconych pieniędzy, dla banków poważne straty. Nic więc dziwnego, że kredytodawcy stoją w opozycji do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Możliwość unieważnienia kredytu we frankach szwajcarskich

Wyrok TSUE otworzył drzwi do żądania zwrotu zbyt wysokich rat pobieranych w związku z udzielonymi kredytami we frankach szwajcarskich. Okazało się, że zawyżanie comiesięcznych opłat kredytowych w związku z wahaniami kursu tej waluty jest niezgodne z prawem. Klienci zwyczajnie płacili więcej, niż powinni.

W przypadku kredytów frankowych mowa jest o naprawdę wysokich kwotach, a jeśli doliczymy do tego należne odsetki i możliwość dochodzenia stosownego odszkodowania, to nic dziwnego, że banki nie są zadowolone z takiego obrotu spraw. Założenie sprawy sądowej przeciwko kredytodawcy frankowemu będzie wymagało sporej ilości cierpliwości – już teraz banki zapowiedziały, że nie zamierzają uznawać roszczeń swoich klientów.

Banki nie żałują udzielanych kredytów

Prezes Raiffeisen Bank International Alexander Fleischmann odnosząc się do możliwości unieważniania frankowych umów kredytowych powiedział wprost, że „Produkt może zostać zakazany i wycofany, ale to nie znaczy, że był nielegalny, gdy był wprowadzany na rynek. Klienci podpisywali kontrakty i wtedy nikt nie widział w tych kredytach niczego złego. Kilkanaście lat później rozpoczynamy dyskusję o tym, że niektóre zapisy umów kredytowych były niedozwolone. Nie ma niczego, czego bank by żałował, przekazując taki produkt klientom. Zwłaszcza, że był on korzystny dla klientów”.

Jak widać, kredytodawcy nie mają sobie niczego do zarzucenia. Co prawda nie mogą kwestionować wyroku TSUE, bowiem jest on już prawomocny, jednak na swoją obronę chcą powołać koszt świadczonych przez siebie usług.

Banki, które zostaną pozwane w sprawie kredytu frankowego w większości przypadków zastosują kontrargument, zgodnie z którym są uprawnione do żądania opłaty za świadczenie usługi kredytowej. Udostępnienie pieniędzy na jakikolwiek okres czasu, a tak się dzieje także w przypadku unieważnianego kredytu, wiąże się bezpośrednio z opłatami manipulacyjnymi po stronie kredytodawcy. 

Innymi słowy, nawet jeśli umowa kredytowa zostanie w całości lub części unieważniona, bank z pewnością zażąda wówczas od swojego klienta stosownej opłaty za wcześniejsze udostępnienie kredytu. Takie należności mogą być naprawdę spore, nie istnieją bowiem przepisy, które regulowałyby koszty przyznania kredytu (każdorazowo decyduje o tym konkretny kredytodawca).

Czy unieważnienie kredytu we frankach jest opłacalne?

Odpowiadając na powyższe pytanie – to zależy od konkretnej sprawy. Kredytobiorca, który myśli o złożeniu pozwu przeciwko bankowi, powinien w pierwszej kolejności zasięgnąć rady prawnika, czy taki zabieg będzie dla niego w ogóle opłacalny.

Już teraz wiemy, że spora część spraw sądowych przeciwko bankom, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich ma naprawdę duże szanse na wygraną po stronie kredytobiorców. Z drugiej jednak strony, kredytodawcy nie pozostaną bezczynni – w przypadku unieważnienia całości lub części umowy kredytowej, możemy być pewni, że w niedługim czasie bank odezwie się do swoich klientów z żądaniem zwrotu opłat za wcześniejsze udostępnienie pieniędzy. 

Źródło:

PKO i sprawy kredytów frankowych

Sprawy sądowe, które umożliwiają unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Coraz większa liczba banków jest pozywana przez …

Czytaj →

Nadchodzi coraz większa liczba spraw dotyczących kredytów frankowych?

Od październikowego wyroku TUSE, który umożliwił podważanie kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich minęło już trochę czasu. Banki, które przygotowywały wadliwe umowy twierdzą w dalszym ciągu, …

Czytaj →

Kredyty frankowe są coraz droższe

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich oznaczał dobry interes. Problem pojawił się wraz z wahaniami kursów walut, które doprowadziły do wzrostu wysokości …

Czytaj →

Reakcja banków na wyrok TSUE ws. kredytów frankowych

Od wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów frankowych minęło już trochę czasu. Orzeczenie spowodowało wzrost ilości spraw sądowych wytaczanych w Polsce przeciwko kredytodawcom …

Czytaj →