Nieuczciwe praktyki mBanku ws. kredytów frankowych?

15 listopada, 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Październikowy wyrok TSUE ws. kredytów frankowych umożliwia żądanie unieważnienia całości lub części umowy kredytowej. Z oczywistych względów nie jest to korzystne dla banków, które udzielały pożyczek we frankach szwajcarskich. Kredytodawcy bronią się przed sądem na wszystkie możliwe sposoby – okazuje się, że część ich argumentów może naruszać słuszny interes konsumentów.

W jaki sposób banki bronią się przed odpowiedzialnością?

Kredytobiorcy, którzy decydują się na unieważnienie zaciągniętej umowy w zdecydowanej większości przypadków muszą nastawić się na walkę przed sądem. Banki niechętnie decydują się na zawierania ugód w tego rodzaju sprawach.

Wyrok TSUE daje naprawdę spore możliwości odzyskania pieniędzy, które stanowiły zawyżone raty kredytowe. Problem jednak w tym, że banki znalazły sposób na zmniejszenie swoich strat.

Jeśli sąd wyda wyrok, na podstawie którego unieważniona zostaje cała umowa kredytowa, zobowiązanie tak naprawdę przestaje istnieć, a bank musi oddać wpłacone przez kredytobiorcę pieniądze. Aby straty były jak najmniejsze, kredytodawcy wzywają wówczas swoich klientów do zapłaty tzw. opłaty za udostępnienie środków finansowych w przeszłości. Takie działanie podjął także mBank – w tej chwili spodziewa się postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opłaty za udostępnienie kredytów frankowych

Żądanie opłat za udostępnienie środków finansowych kredytobiorcom pojawia się zarówno na początkowym etapie sprawy sądowej (czasami nawet przed wytoczeniem powództwa), a także po wydaniu wyroku. 

Banki żądają tzw. opłat manipulacyjnych, które mają stanowić zapłatę za świadczoną przez nich usługę udostępnienia pieniędzy w przeszłości. Problem w tym, że wysokość tego rodzaju opłat jest uzależniona całkowicie od interesu banku, nie ma więc żadnych reguł jak ustalać takie świadczenia i czy w ogóle są one dopuszczalne.

Zdaniem Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu” działania pozywanych kredytobiorców to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za wadliwie sporządzane umowy kredytowe we frankach szwajcarskich. 13 listopada 2019 r. Stowarzyszenie zawiadomiło UOKiK o tym, że mBank (pozwany o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej) stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe.

mBank i sprawa kredytów frankowych

mBank jest jednym z wielu banków, które udzielały kredytów frankowych i które w obecnej chwili próbują zminimalizować swoje straty poprzez składanie roszczeń zwrotnych wobec swoich klientów. Bank ten opiera swoje stanowisko na tzw. „symulacjach roszczenia Banku o zwrot nienależnego świadczenia wedle ustawowych odsetek umownych” – pojawia się ono w zasadzie na każdej sprawie sądowej wytoczonej przeciwko temu kredytodawcy, jak i już po uprawomocnieniu się wyroku, który jest niekorzystny wobec mBanku. 

Zdaniem Stowarzyszenia SBB takie działanie jest niezgodne z przepisami. W oficjalnym stanowisku podkreśla, że „w świetle załączonych dokumentów mBank po ogłoszeniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedłożył stanowisko procesowe wprowadzające w błąd konsumenta co do przysługujących mu uprawnień i roszczeń, a także wskazał w sposób niewątpliwe niezgodny z przepisami prawa, iż bankowi przysługuje zwrot nienależnego świadczenia wykazanego w załączonym do pisma procesowego dokumencie symulacja roszczenia Banku o zwrot nienależnego świadczenia wedle ustawowych odsetek umownych”. W ocenie SBB, “dodatkowo bank wprowadził w błąd zarówno konsumenta jak i Sąd co do zakresu kwot wskazanych w symulacji. Bank nie uwzględnił kwot pobieranych od klienta przedstawiając symulację w sposób sugerujący, iż klient nie wpłacił żadnej kwoty do banku”.

Stowarzyszenie zapowiada, że podobne zawiadomienia do UOKiK złoży także w odniesieniu do innych banków, które w sprawach kredytów frankowych stosują tę samą strategię co mBank. 

Warto zaznaczyć, że wobec mBanku toczy się już 2 498 indywidualnych postępowań o łącznej wartości sporu w wysokości 369 mln zł.

Źródło:

PKO i sprawy kredytów frankowych

Sprawy sądowe, które umożliwiają unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Coraz większa liczba banków jest pozywana przez …

Czytaj →

Kancelarie odszkodowawcze a sprawa kredytów frankowych

Sprawy unieważniania kredytów frankowych oraz żądania sporych odszkodowań za wadliwe umowy kredytowe nabierają tempa z każdym miesiącem. Coraz więcej kredytobiorców decyduje się na składanie pozwów …

Czytaj →

Banki proponują ugody frankowiczom

Wyrok TSUE z października 2019 r. w sprawie polskich kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich był na tyle przełomowy, że z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba …

Czytaj →

Kredyty frankowe są coraz droższe

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich oznaczał dobry interes. Problem pojawił się wraz z wahaniami kursów walut, które doprowadziły do wzrostu wysokości …

Czytaj →