Nadchodzi coraz większa liczba spraw dotyczących kredytów frankowych?

3 lutego, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Od październikowego wyroku TUSE, który umożliwił podważanie kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich minęło już trochę czasu. Banki, które przygotowywały wadliwe umowy twierdzą w dalszym ciągu, że wszystko jest w porządku, a roszczenia polskich frankowiczów są bezpodstawne. Zaprzecza temu jednak liczba spraw sądowych, która z miesiąca na miesiąc ciągle się zwiększa.

Prawo do podważenia umowy kredytowej

Prawo kwestionowania poprawności zapisów umownych przysługuje każdej stronie zobowiązania, niezależnie od tego czego dotyczy dana umowa. Jeśli mamy wątpliwości, co do prawidłowości podpisanego kontraktu, zawsze możemy wyjaśnić sprawę z drugą stroną umowy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, prawo pozwala nam na wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności zobowiązania.

W przypadku kredytobiorców frankowych ewidentne jest, że umowy kredytowe zawierały w sobie liczne błędy i były sprzeczne nie tylko z naszym krajowym porządkiem, ale także i prawem unijnym (a to ma pierwszeństwo stosowania przed polskimi przepisami). Błąd kredytodawców potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydawało się więc, że banki uznają jego rację, naprawią swój błąd i zwrócą niesłusznie pobrane raty swoim klientom. Nic bardziej mylnego.

Prawo do podważenia umowy kredytowej związanej ze szwajcarską walutą istnieje jak najbardziej. Jeśli kredytobiorca dowiedział się o zwiększeniu wysokości swoich rat kredytowych, które następowało wyłącznie w oparciu o wahania kursu franka szwajcarskiego, ma pełne prawo domagać się co najmniej korekty swojej umowy.

Sprawa frankowiczów ma dwa rozwiązania

Tak naprawdę usunięcie wad umowy kredytowej może nastąpić na dwa różne sposoby:

  • poprzez porozumienie między bankiem a kredytobiorcą, skutkiem czego następuje aneksowanie wadliwej umowy i zwrot niesłusznie pobranych zawyżonych rat kredytowych,
  • poprzez wytoczenie powództwa mającego na celu unieważnienie całości lub części umowy kredytowej – ta opcja pojawia się, gdy kredytodawca nie chce zawrzeć ugody i nie uznaje roszczeń kredytobiorcy.

Rosnąca liczba spraw sądowych, których przedmiotem jest unieważnienie części lub całości kredytu frankowego pokazuje, że banki niechętnie przyznają się do swoich błędów i nie chcą oddać niesłusznie pobranych pieniędzy.

Liczba niespłaconych kredytów frankowych

W połowie 2019 roku liczba nieuregulowanych kredytów frankowych była naprawdę spora, wynosiła bowiem 458,83 tysiące. Łączna wartość zadłużenia to aż 102,8 miliarda złotych. Jeśli z uwagą popatrzymy na te liczby, to nic dziwnego, że kredytodawcy nie chcą przyznać się, że to z ich winy doszło do podpisywania wadliwych umów kredytowych. Oznaczałoby to bowiem konieczność zwrotu olbrzymich pieniędzy.

Wg banków umów należy dotrzymywać, a konsumenci doskonale wiedzieli, jakie są warunki przyznania kredytu we frankach szwajcarskich. Wyrok TSUE pokazuje jednak coś innego, dlatego też frankowicze coraz chętniej oddają swoje sprawy na wokandę sądową.

Od początku 2017 roku aż do września 2019 roku liczba spraw frankowych w sądach nie była zbyt duża – łącznie wynosiła 1136, z czego tylko 117 było wygranych dla kredytobiorców. Tę tendencję zmienił wyrok TSUE – dzięki korzystnemu orzeczeniu dla konsumentów liczba spraw tego rodzaju wzrosła aż o 40%. Co ciekawe, sądy zaczynają orzekać w zdecydowanej większości na korzyść konsumentów. 

Zdaniem analityków, rosnąca liczba wyroków, które unieważniają całość umów kredytowych zaciąganych we frankach szwajcarskich, spowoduje w 2020 roku lawinę pozwów. Z jednej strony to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich polskich frankowiczów, z drugiej jednak obłożenie sądów taka liczbą spraw spowoduje znaczne przedłużenie ich rozpoznawania. 

Źródło:

Czy banki mają prawo do odszkodowania za unieważnienie umowy frankowej?

Coraz większa liczba kredytobiorców frankowych w Polsce decyduje się na zakładanie spraw sądowych przeciwko bankom. Dzięki wyrokowi TSUE mają spore szanse na unieważnienie wadliwych umów. …

Czytaj →

Koronawirus i sprawy frankowiczów

Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie ma niebagatelny wpływ na światowe gospodarki, widać to m.in. po cenach paliw, skaczących kursach walut oraz niestabilnej giełdzie papierów wartościowych. …

Czytaj →

Serbia i Chorwacja odpowiedzią na polski problem frankowiczów

Problem z kredytami udzielanymi we frankach szwajcarskich dotyczy nie tylko polskich konsumentów. Wiele krajów Europy boryka się z trudnościami finansowymi, które spowodowały wadliwe umowy kredytowe. …

Czytaj →

Kredyty frankowe i krytyka byłego prezesa Raiffeisen Bank

Sprawy kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich nabierają coraz większego rozpędu. Dzięki wyrokowi TSUE ogromna liczba Polaków zyskała narzędzie do skutecznego ubiegania się o zwrot zawyżonych …

Czytaj →