Jeden argument wystarczy, aby unieważnić umowę frankową

27 marca, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich jest możliwe w oparciu o październikowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak naprawdę decydując się na założenie sprawy sądowej przeciwko jakiemukolwiek kredytodawcy, frankowicz powinien powołać się na szereg różnych argumentów świadczących na jego korzyść. Okazuje się jednak, że dla sądu wystarczający może być już jeden argument, aby unieważnić umowę frankową.

Wymogi pozwu ws. unieważnienia umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej na drodze postępowania sądowego oznacza konieczność złożenia pozwu. Powód przedstawia w nim swoje żądania, które muszą być poparte odpowiednimi argumentami – w przeciwnym razie może przegrać całą sprawę.

Przyjęło się, że im większa liczba argumentów po stronie powoda, tym większa szansa na jego sukces przed sądem. Oczywiście wnioski powoda muszą być poparte dobrymi dowodami, które przekonują sąd do stwierdzenia nieważności danego zobowiązania. 

Powiększająca się liczba spraw frankowych w sądach

Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba spraw dotyczących unieważniania umów kredytowych zaciąganych we frankach szwajcarskich. Co ciekawe, sprawy te są wygrywane coraz częściej przez frankowiczów. Jest to dobra informacja dla tych kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu wahają się przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE oraz powiększająca się liczba wygrywanych przez nich spraw sądowych w Polsce może być skutecznym argumentem w postępowaniach nowych kredytobiorców. 

Czy wystarczy zatem powołać się na zapisy zawartej umowy, wyrok TSUE i wyroki polskich sądów, aby odnieść sukces w sądzie? Okazuje się, że tak.

Jeden argument wystarczy do unieważnienia całej umowy

Powołanie się na jeden argument, którego zadaniem jest unieważnienie umowy frankowej może być wystarczające do odniesienia sukcesu. Udowodnił to chociażby wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z listopada 2019 r. 

Co ciekawe, SA w Warszawie nie uznał argumentów kredytobiorców, które wskazywały na nieważność zawartej umowy z powodu ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytowych w oparciu o zmienny kurs franka szwajcarskiego. Innymi słowy, Sąd uznał, że wahania na rynku walut powodujące wzrost wysokości raty kredytu nie mogą prowadzić do unieważnienia umowy kredytowej, nawet jeśli strony takiego zobowiązania nie wiedziały o takim zapisie.

Sąd Apelacyjny zaznaczył, że na zmiany kursów waluty szwajcarskiej były narażone obie strony umowy – nie można więc z tego powodu unieważnić całego zobowiązania.

Sprawa znalazła jednak dobry dla frankowiczów finał. SA ostatecznie unieważnił całą umowę kredytową opierając się na jednym argumencie powodów. Był nim niedozwolony zapis, który pozwalał bankowi na ustalanie kursów walut w niejednoznaczny sposób  – dawało to kredytodawcy nadmierną dowolność w tym aspekcie. Zobowiązanie zostało więc uznane za nieważne z powodu powyższej klauzuli abuzywnej. 

Cała sprawa pokazuje, że w sprawie frankowiczów wystarczające jest posiadanie jednego kluczowego argumentu, aby unieważnić całe zobowiązanie i zażądać zwrotu wpłaconych pieniędzy. 

Jeden argument czy kilka – co wybrać w sprawie frankowej?

Stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie powinno przesądzać o kształcie pozwów, które mają być wytaczane przeciwko kredytodawcom frankowym. Powołanie dużej liczby argumentów, przesądzających za unieważnieniem całej umowy, jest bowiem dużo bezpieczniejsze, niż wytaczanie tylko jednego powodu. 

Sądy w Polsce są różne, zaś praktyka pokazuje, że wyroki w sprawach frankowiczów nie zawsze są wygrywane przez kredytobiorców. Im większa liczba argumentów powołanych przez powodów, tym większa szansa na wygraną. 

Jak widać, wystarczy jeden z nich, aby odnieść sukces na sali sądowej – nie wiemy jednak, który argument będzie tym kluczowym dla danego sądu. 

Źródło:

Frankowcy będą musieli zapłacić podatek

Sprawy kredytów frankowych bazują w zdecydowanej większości przypadków na nieodpowiednich zasadach ustalania wysokości poszczególnych rat kredytowych. Wyrok TSUE z października 2019 r. wskazał, że różnicowanie …

Czytaj →

Kredyty frankowe są coraz droższe

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich oznaczał dobry interes. Problem pojawił się wraz z wahaniami kursów walut, które doprowadziły do wzrostu wysokości …

Czytaj →

Kredyty frankowe i krytyka byłego prezesa Raiffeisen Bank

Sprawy kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich nabierają coraz większego rozpędu. Dzięki wyrokowi TSUE ogromna liczba Polaków zyskała narzędzie do skutecznego ubiegania się o zwrot zawyżonych …

Czytaj →

Odpowiedź banków na pozwy frankowiczów

Październikowy wyrok TSUE narobił sporego zamieszania na rynku kredytów frankowych. Wszystko przez możliwość zakładania spraw sądowych, dzięki którym frankowicze mogą żądać unieważnienia całości albo części …

Czytaj →