Gigantyczne odszkodowanie dla frankowiczów we Francji

3 kwietnia, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sprawy kredytów frankowych nie dotyczą wyłącznie Polaków. Okazuje się, że problem z wadliwymi umowami pojawia się także w innych krajach Europy. Dzięki wyrokowi TSUE unieważnienie kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich jest dosyć proste, choć może zająć pewną ilość czasu. O tym, że warto poczekać przekonała się spora liczba kredytobiorców we Francji.

Francuskie kredyty frankowe

Francja należała do czołówki państw, w których banki bardzo chętnie udzielały kredytów we frankach szwajcarskich w latach 2008 – 2009. Jak się okazuje, kredytobiorcy zmuszani byli do spłaty zaciągniętego zobowiązania w euro. Z oczywistych względów generowało to spore koszty po stronie frankowiczów. Z drugiej strony był to sposób dla łatwy i wysoki zysk dla banków.

Okazuje się, że umowa kredytowa pozwalająca na stosowanie takich postanowień poważnie narusza francuskie prawo. W wyroku z dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Karny w Paryżu orzekł, że takie działania są całkowicie niedopuszczalne, zaś zawarte umowy działały na wyłączną szkodę kredytobiorców. 

Unieważnienie francuskich umów kredytowych

Cała sprawa z wadliwymi umowami kredytowymi dotyczyła BNP Paribas, banku który swoje oddziały ma także na terenie naszego kraju. Renoma kredytodawcy nie miała jednak dla sądu żadnego znaczenia, skutkiem czego było wydanie surowego wyroku. 

Sąd Karny w Paryżu potępił działania banku i zasądził wobec niego grzywnę w wysokości 187,5 tys. euro. To jednak nie wszystko – klienci, którzy ponieśli spore straty na skutek przewalutowania ich rat kredytowych, otrzymali prawo do stosownej rekompensaty.

Dzięki wspomnianemu orzeczeniu, francuscy kredytobiorcy otrzymają odszkodowanie na łączną kwotę ponad 150 mln euro. Dodajmy, że takich osób jest ok. 2,3 tysiące w całej Francji. Frankowicze otrzymają od 10 tys. do 20 tys. euro za szkody niemajątkowe, od 40 do 60 tys. euro z tytułu straty finansowej, a także zwrot kosztów procesowych do 3,5 tys. euro na każdą osobę. 

Warunkiem otrzymania odszkodowania jest jednak wniesienie powództwa cywilnego przeciwko kredytodawcy w przedmiocie unieważnienia wadliwej umowy. 

Ważną informacją w sprawie jest także to, że odszkodowania mają być wypłacane francuskim konsumentom także, gdy bank zdecyduje się odwołać w toczącej się sprawie sądowej. Jest to więc swoistego rodzaju kara za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych. 

BNP Paribas i polscy frankowicze

Co ciekawe, polscy frankowicze również mają roszczenia wobec BNP Paribas. Pod koniec ubiegłego roku w sądach toczyły się aż 192 sprawy dotyczące stwierdzenia nieważności umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich (26 z nich zostało wszczętych już po uprawomocnieniu się słynnego wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubaków).

Według oficjalnej informacji podanej przez bank:

Klienci żądają bądź stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego walutowego lub denominowanego do waluty CHF, poprzez ustalenie, iż Bank udzielił kredytu w PLN bez denominacji do waluty obcej lub odszkodowania z tytułu nadużycia przez Bank prawa podmiotowego, w tym zasad współżycia społecznego i wprowadzenia klienta w błąd lub pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, jak również zwrotu spreadu”.

Szacuje się, że spora część polskich spraw frankowych wytoczonych przeciwko BNP Paribas ma spore szanse na wygraną. Bank ten ma w chwili obecnej udzielił kredytów w szwajcarskiej walucie na łączną kwotę prawie 4 mld zł.

Źródło:

Kredyty frankowe są coraz droższe

Jeszcze kilkanaście lat temu kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich oznaczał dobry interes. Problem pojawił się wraz z wahaniami kursów walut, które doprowadziły do wzrostu wysokości …

Czytaj →

Koronawirus i sprawy frankowiczów

Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie ma niebagatelny wpływ na światowe gospodarki, widać to m.in. po cenach paliw, skaczących kursach walut oraz niestabilnej giełdzie papierów wartościowych. …

Czytaj →

Liczba spraw frankowych w polskich sądach

Możliwość unieważnienia całości lub części umowy o kredyt we frankach szwajcarskich spowodowała, że Polacy coraz częściej decydują się na zakładanie tego rodzaju spraw przed polskimi …

Czytaj →

Wyłączanie sędziów w sprawach o kredyty frankowe

Październikowy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych otworzył naprawdę ciekawe możliwości dla wielu Polaków. Orzeczenie to daje bowiem podstawę do żądania unieważnienia całości lub części …

Czytaj →