Getin Noble Bank kredyty frankowe i niedozwolone klauzule

28 stycznia, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Możliwość anulowania całości lub części umów kredytowych zawieranych we frankach szwajcarskich spowodowała, że spora część kredytobiorców zdecydowała się unieważnić swoje zobowiązania. Z oczywistych względów taka sytuacja jest nie na rękę bankom – próbują więc naprawić wadliwe zapisy umowne stosownymi aneksami. Problem w tym, że poprawki do umowy kredytowej także mogą naruszać prawo, o czym niedawno przekonał się Getin Noble Bank.

Niedozwolone klauzule umowne

Niedozwolone klauzule umowne są określane mianem zapisów abuzywnych – są to postanowienia sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Tego rodzaju zapisu są nieważne z mocy samego prawa.

Klauzule abuzywne pojawiały się w umowach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich, skutkiem czego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że tego rodzaju zobowiązania są nieważne. 

Aneksy do umów kredytowych

Niezadowoleni klienci coraz częściej zaczęli zakładać sprawy sądowe o unieważnienie umów kredytowych. W praktyce frankowicze mają spore szanse na wygraną, co potwierdza m.in. sprawa Państwa Dziubaków – inicjatorów postępowania przed TSUE.

Banki obawiając się przegranej, a co za tym idzie straty ogromnej ilości pieniędzy, postanowiły naprawić istniejące umowy kredytowe i proponują swoim klientom zawarcie stosownych aneksów. Taka sytuacja jest oczywiście dopuszczalna, pod warunkiem jednak, że nowe postanowienia umowne nie będą równie wadliwie, co te istniejące pierwotnie.

Getin Noble Bank kredyty frankowe i zmiana umowy

Z możliwości aneksowania umów frankowych skorzystał także Getin Noble Bank – zmiana odpowiednich warunków zobowiązania jest dużo tańszym i szybszym sposobem na rozwiązanie konfliktu z frankowiczami, niż uczestnictwo w sprawie sądowej.

Getin Noble Bank nie wykonał jednak swojej pracy rzetelnie, skutkiem czego jest kara nałożona przez Urząd Konkurencji i Konsumentów. UOKiK uznał bowiem, że klauzule zawarte w aneksach do umów kredytowych we frankach szwajcarskich są wadliwe i naruszają obowiązujące prawo.

Proponowane zmiany przez bank dotyczyły sposobu ustalania kursów walut euro oraz franka szwajcarskiego. Getin Noble Bank miał ustalać tego rodzaju kursy w oparciu o „kurs rynkowy wymiany walut dostępny w serwisie Reuters”. Zdaniem UOKiK taki zapis jest nieprecyzyjny, a przez to może działać na szkodę konsumentów. 

Kredytobiorcy, którzy zdecydowaliby się na przyjęcie takiego aneksu, w praktyce nie mogliby sprawdzić czy bank prawidłowo ustala kursy walut oraz nalicza im raty kredytowe w poprawnej wysokości. Teoretycznie mogłoby więc dochodzić w tym przypadku do nadużyć finansowych względem konsumentów. Co ciekawe, w jednym z zapisów banku zastrzega on sobie także prawo do zmiany ustalonego kursu waluty w przypadku dużych jej wahań na rynku w ciągu dnia.

Kara dla Getin Noble Bank

O stopniu wadliwości zapisów zaproponowanych przez Getin Noble Bank może świadczyć wysokość kary nałożonej przez UOKiK. Niedozwolone klauzule umowne będą kosztowały bank aż 13,5 miliona złotych. Oczywiście aneksy w tej formie nie mogą być podpisywane przez frankowiczów – nie mają bowiem żadnej mocy prawnej. 

Warto przypomnieć, że jest to już 3 kara finansowa nałożona na GNB przez UOKiK licząc od czasu połączenia Getin Banku z Noble Bankiem w sierpniu 2010 roku. Pierwsze dwie kary opiewały odpowiednio na kwoty 6 i 6,7 mln złotych. 

Banki szykują się do wypłacania odszkodowań frankowiczom?

Powiększająca się liczba postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych sprawia, że banki coraz realniej biorą pod uwagę pojawienie się negatywnego scenariusza, w którym dojdzie do …

Czytaj →

Getin Noble Bank i kredyty we frankach szwajcarskich

Coraz większa liczba banków w Polsce zmaga lub będzie zmagała się z pozwami dotyczącymi unieważniania całości lub części kredytów frankowych. Wszystko dzięki wyrokowi TSUE, który …

Czytaj →

Frankowcy będą musieli zapłacić podatek

Sprawy kredytów frankowych bazują w zdecydowanej większości przypadków na nieodpowiednich zasadach ustalania wysokości poszczególnych rat kredytowych. Wyrok TSUE z października 2019 r. wskazał, że różnicowanie …

Czytaj →

Szczeciński sąd popiera frankowiczów

Liczba spraw sądowych polskich frankowiczów z miesiąca na miesiąc ulega powiększeniu. Wpływ na taki stan rzeczy ma nie tylko korzystny wyrok TSUE dla wszystkich kredytobiorców …

Czytaj →