Getin Noble Bank i kredyty we frankach szwajcarskich

25 listopada, 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Coraz większa liczba banków w Polsce zmaga lub będzie zmagała się z pozwami dotyczącymi unieważniania całości lub części kredytów frankowych. Wszystko dzięki wyrokowi TSUE, który umożliwia frankowiczom podejmowanie tego rodzaju działań. Getin Noble Bank jest jednak spokojny o swoje interesy.

Możliwość unieważnienia kredytu frankowego

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej otworzył szeroką drogę do pozywania polskich kredytodawców frankowych. Okazało się, że zawyżanie rat tego rodzaju kredytów, które następowało w oparciu o wahania kursu walut, było niezgodne z ustawodawstwem unijnym. 

W związku z powyższym kredytobiorcy, którzy zmuszani byli do opłacania wyższych rat, niż pierwotni wynikało to z zawartej umowy, mogą w tej chwili skutecznie unieważnić całe swoje zobowiązanie i zażądać nie tylko zwrotu wpłaconych pieniędzy, ale także i stosownego odszkodowania. 

Getin Noble Bank i sprawy frankowiczów

Jak podaje Getin Noble Bank, pomimo wzrostu liczby spraw sądowych kierowanych przeciwko kredytodawcom frankowym, w jego przypadku nie są to jakieś znaczące liczby.

Bank odnotował co prawda wzrost liczby pozwów w tej sprawie, jednak nie uważa go za szczególnie istotny. Warto przypomnieć, że Getin Noble Bank był jednym z czołowych kredytodawców w Polsce, którzy najchętniej udzielali kredytów we frankach szwajcarskich. 

Według stanu na dzień 30 września 2019 r. wobec banku toczyły się 1904 postępowania sądowe związane z udzielanymi kredytami frankowymi. Łączna wartość przedmiotów tych sporów wynosi aż 555 mln zł.

Getin Noble Bank i wygrane w sądzie

Obecnie coraz większa liczba frankowiczów może liczyć na przychylność polskich sądów. Umowy dotyczące kredytów są najczęściej w całości unieważniane, co w praktyce przekłada się na zwrot pieniędzy dla kredytobiorców. 

Według danych Getin Noble Bank w ich przypadku – na 77 prawomocnie zakończonych spraw związanych z kredytami we frankach szwajcarskich, tylko w 10 z nich przyznano rację klientom. Warto jednak podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków, sprawy te nie były powiązane z wyrokiem TSUE (takie orzeczenie na tamtą chwilę nie było jeszcze wydane). 

Bank oczywiście spodziewa się wzrostu spraw sądowych w tym zakresie, a także ewentualnej przegranej. W związku z powyższym pracuje nad zmianą systemu informatycznego, dzięki któremu zwrot pieniędzy dla frankowicza powinien być jak najszybszy. 

Getin Noble Bank informuje także o szykowanej zmianie polityki cenowej dla kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć m.in. fakt ubytku odsetkowego od tego rodzaju kredytów, który miesięcznie wynosi ok. 4 mln zł.

Źródło:

Wyłączanie sędziów w sprawach o kredyty frankowe

Październikowy wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych otworzył naprawdę ciekawe możliwości dla wielu Polaków. Orzeczenie to daje bowiem podstawę do żądania unieważnienia całości lub części …

Czytaj →

Liczba spraw frankowych w polskich sądach

Możliwość unieważnienia całości lub części umowy o kredyt we frankach szwajcarskich spowodowała, że Polacy coraz częściej decydują się na zakładanie tego rodzaju spraw przed polskimi …

Czytaj →

Reakcja banków na wyrok TSUE ws. kredytów frankowych

Od wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. kredytów frankowych minęło już trochę czasu. Orzeczenie spowodowało wzrost ilości spraw sądowych wytaczanych w Polsce przeciwko kredytodawcom …

Czytaj →

Nieuczciwe praktyki mBanku ws. kredytów frankowych?

Październikowy wyrok TSUE ws. kredytów frankowych umożliwia żądanie unieważnienia całości lub części umowy kredytowej. Z oczywistych względów nie jest to korzystne dla banków, które udzielały …

Czytaj →