Czy banki mają prawo do odszkodowania za unieważnienie umowy frankowej?

29 stycznia, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Coraz większa liczba kredytobiorców frankowych w Polsce decyduje się na zakładanie spraw sądowych przeciwko bankom. Dzięki wyrokowi TSUE mają spore szanse na unieważnienie wadliwych umów. Problem jednak w tym, że kredytodawcy już teraz zapowiadają, że skorzystają z roszczeń odszkodowawczych wobec swoich klientów. Czy mają do tego prawo?

Odszkodowanie za zużyty kapitał

Cały problem z kredytami frankowymi polega na tym, że co najmniej jedna ze stron będzie poszkodowana i straci pieniądze. W przypadku kredytobiorców mamy do czynienia ze stratą związana z opłacaniem zawyżonych rat kredytowych. Jeśli chodzi o kredytodawców, w przypadku unieważnienia całości umowy będą zmuszeni do zwrotu wszystkich pieniędzy swoim klientom. 

Aby wyjść z tej patowej sytuacji, banki postanowiły zabezpieczyć swój interes i już teraz zapowiadają, że przysługuje im roszczenie za tzw. zużyty kapitał. Wg kredytodawców, ich klienci korzystali z przekazanych pieniędzy, w związku z czym mamy tu do czynienia z pożyczką kapitału. W przypadku unieważnienia umowy kredytowej banki będą wiec żądały opłat za tego rodzaju wsparcie finansowe. 

W praktyce tego rodzaju odszkodowanie może być znacznie wyższe, niż kwota uzyskana z tytułu unieważnienia umowy kredytowej. Będzie tak szczególnie, jeśli kredyt został zaciągnięty wiele lat temu.

Rzecznik Finansowy i kredyty frankowe

Stanowisko banków wzbudziło spory niepokój wśród polskich frankowiczów. Możliwość żądania odszkodowania w przypadku unieważnienia umowy kredytowej wydaje się być skuteczną przeszkodą dla zakładania nowych spraw przeciwko kredytodawcom.

Frankowicze obawiają się opłat z tytułu zużytego kapitału, ponieważ nie istnieją przepisy, które regulowałyby zasady ustalania ich wysokości. 

Do sprawy włączył się Rzecznik Finansowy, który stwierdził, że nie istnieje prawna możliwość żądania tego rodzaju opłat przez banki w przypadku, gdy dojdzie już do prawomocnego unieważnienia wadliwej umowy kredytowej. 

Zdaniem Rzecznika „Skutkiem ewentualnego uwzględnienia takiego żądania byłoby wytworzenie sytuacji prawnej i ekonomicznej, w której przedsiębiorca stosujący niedozwolone postanowienia umowne nie tylko nie odniósłby negatywnych skutków związanych z ich stosowaniem, ale uzyskałby nawet większą korzyść niż z wykonania umowy zawierającej postanowienia niedozwolone”.

Żądania frankowiczów i kredytodawców

Czego zatem będą mogli żądać od siebie kredytodawcy i kredytobiorcy frankowi? Zdaniem Rzecznika Finansowego – w przypadku frankowiczów unieważnienie umowy spowoduje postanie roszczenia obejmującego zwrot całej sumy pieniężnej wpłaconej tytułem zawyżonych rat kredytowych. Jeśli chodzi o banki, to będą one mogły żądać zwrotu faktycznie wypłaconej kwoty kredytu – bez szansy jednak na jakiekolwiek odszkodowanie czy dodatkowe opłaty z tytułu udostępnienia kapitału finansowego

Warto w tym miejscu podkreślić, że opinia Rzecznika Finansowego nie jest wiążąca i stanowi wyłącznie prywatny pogląd na sprawę. Z drugiej strony faktycznie nie istnieją przepisy, które pozwalałyby kredytodawcom żądać dodatkowych opłat za udostępnienie kapitału kredytowego. 

Jeśli kredytodawcy faktycznie wystąpią z żądaniem odszkodowawczym wobec swoich klientów, sprawę będą badały niezależne sądy (to do nich będzie należało ostateczne zdanie, czy banki mają prawo do roszczeń odszkodowawczych w przypadku unieważnienia umowy kredytowej dotyczącej franków szwajcarskich). 

Źródło:

Wielomilionowa kara dla Banku Millenium!

Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych przez banki jest prawnie zakazane. Przekonały się o tym wszystkie instytucje finansowe, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich na podstawie wadliwie …

Czytaj →

PKO i sprawy kredytów frankowych

Sprawy sądowe, które umożliwiają unieważnienie umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Coraz większa liczba banków jest pozywana przez …

Czytaj →

Ostateczne rozstrzygnięcie ws. kredytu frankowego Dziubaków?

Sprawa Państwa Dziubaków przyczyniła się do nagłośnienia problemu z wadliwymi umowami dotyczącymi kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Korzystny dla kredytobiorców wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej …

Czytaj →

Serbia i Chorwacja odpowiedzią na polski problem frankowiczów

Problem z kredytami udzielanymi we frankach szwajcarskich dotyczy nie tylko polskich konsumentów. Wiele krajów Europy boryka się z trudnościami finansowymi, które spowodowały wadliwe umowy kredytowe. …

Czytaj →