Banki szykują się do wypłacania odszkodowań frankowiczom?

23 marca, 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Powiększająca się liczba postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych sprawia, że banki coraz realniej biorą pod uwagę pojawienie się negatywnego scenariusza, w którym dojdzie do unieważniania zawartych umów. Świadczy o tym chociażby zwiększająca się liczba rezerw bankowych kredytodawców.

Prawo do odszkodowania i unieważnienia umowy frankowej 

Możliwość unieważnienia umowy frankowej powstała tak naprawdę dzięki interwencji Państwa Dziubaków i wygranej przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Październikowe orzeczenie TSUE umożliwia nie tylko wniesienie żądania unieważnienia całości lub części umowy kredytowej, ale także wypłaty stosownego odszkodowania, a tego banki obawiają się najbardziej.

Zapisy umowne, które pozwalały bankom żądać zawyżonych rat kredytowych w oparciu o zmienny kurs waluty szwajcarskiej są niezgodne z prawem unijnym, a przez to nie mają mocy wiążącej. Kredytobiorcy byli bezprawnie zmuszani do wpłacania większych kwot, niż przewidują obowiązujące przepisy. Frankowicze ponieśli więc szkodę majątkową, a to oznacza, że mogą domagać się zwrotu nie tylko tych kwot, które faktycznie wpłacili kredytodawcy, ale także słusznego odszkodowania.

Jak ustalić wysokość odszkodowania w sprawie frankowej?

Ustalenie wysokości odszkodowania, które przysługuje frankowiczowi nie jest prostym zadaniem. Wpływ na to świadczenie ma bowiem wiele różnych czynników, wysokość zawyżonych rat kredytowych jest tylko jednym z nich.

Kredytobiorca powinien realnie wycenić wartość swojego kredytu oraz szkody, którą poniósł w związku z umową, która zawierała niedozwolone postanowienia. Pamiętajmy jednak, że prawo do odszkodowania pojawi się dopiero wtedy, gdy umowa kredytowa zostanie prawomocnie uznana za nieważną.

Odszkodowanie w sprawach frankowiczów nie powinno przekraczać wysokości wpłaconych rat, których wysokość została nieprawidłowo ustalona przez bank. Z drugiej jednak strony, przepisy nie zakazują ustalania wyższych kwot – ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje kredytobiorca. Im wyższy kredyt, tym wyższego odszkodowania można żądać od banku. 

Rezerwy bankowe ws. frankowiczów

Od paru tygodni obserwujemy w Polsce wzrost niepokoju wśród banków, które udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. Widać to po zmieniających się wartościach rezerw bankowych kredytodawców.

Rezerwy te są pewną formą zabezpieczenia finansowego instytucji bankowych. Wykorzystuje się je w przypadku konieczności wypłaty odszkodowań czy innych świadczeń finansowych względem konsumentów. 

Polskie sądy pokazują, że są przychylne naszym frankowiczom i coraz chętniej wydają korzystne na ich rzecz wyroki. Powoduje to powstanie odpowiedzialności finansowej, w tym także odszkodowawczej, banków udzielających kredyty. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba spraw tego rodzaju budzi poważne obawy wśród kredytodawców i chcą oni zwyczajnie zabezpieczyć swoje interesy.

Banki szykują się na wypłatę odszkodowań frankowiczom?

Do banków, które zdecydowały się na powiększenie swoich rezerw finansowych dołączył PEKAO Bank Hipoteczny. 21 lutego 2020 r. poinformował o stworzeniu dodatkowych odpisów w wysokości 35,4 miliona złotych na kredytowy udzielone w latach 2004-2008, a także odłożeniu kwoty 12 milionów złotych na rezerwy w przypadku potencjalnej przegranej ze swoimi frankowiczami. 

Podejmowanie takich działań przez coraz większą liczbę banków w Polsce pokazuje, że realnie obawiają się przegranej w sądzie. Już samo prawomocne orzeczenie sądowe unieważniające część lub całość umowy kredytowej zmusza do wypłacenia (zwrotu) konsumentom niesłusznie pobranych od nich rat. Warto dodać, że już te kwoty są wystarczająco duże, aby skutecznie naruszyć płynność finansową danego kredytodawcy.

Wzrost rezerw bankowych świadczy więc o tym, że instytucje finansowe realnie dopuszczają możliwość przegranej w sądzie. Działania ze strony kredytodawców są więc uzasadnione. Na zwiększenie rezerw zdecydowały się także mBank – ich rezerwa wynosi 293 mln złotych, Santander Bank – 173 mln złotych Alior Bank – 186 mln złotych oraz Bank Millennium – 223 mln złotych.

Źródło:

Sprawa kredytu frankowego Dziubaków – odroczona

Sprawy związane z kredytami frankowymi ostatnimi czasy nabrały sporego rozpędu. Wszystko dzięki październikowemu wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Inicjatorem tego postępowania było małżeństwo państwa Dziubaków. …

Czytaj →

Getin Noble Bank kredyty frankowe i niedozwolone klauzule

Możliwość anulowania całości lub części umów kredytowych zawieranych we frankach szwajcarskich spowodowała, że spora część kredytobiorców zdecydowała się unieważnić swoje zobowiązania. Z oczywistych względów taka …

Czytaj →

Nieuczciwe praktyki mBanku ws. kredytów frankowych?

Październikowy wyrok TSUE ws. kredytów frankowych umożliwia żądanie unieważnienia całości lub części umowy kredytowej. Z oczywistych względów nie jest to korzystne dla banków, które udzielały …

Czytaj →

Odpowiedź banków na pozwy frankowiczów

Październikowy wyrok TSUE narobił sporego zamieszania na rynku kredytów frankowych. Wszystko przez możliwość zakładania spraw sądowych, dzięki którym frankowicze mogą żądać unieważnienia całości albo części …

Czytaj →